MM Big Band
Strona glownaO nasOfertaMultimediaKontaktLinki
              
              

nbsp;nbsp;nbsp              

      &n            

MM Big Band powsta� w 2008r. z inicjatywy grupy muzyk�w, kt�rzy opr�cz pracy zawodowej postanowili stworzy� formacj� muzyczn�, potrafi�c� zagra� r�norodny repertuar. Grupa tworzy klasyczny sk�ad Big Bandu, w kt�rym graj� muzycy z wieloletnim do�wiadczeniem zawodowym. Pomimo kr�tkiego sta�u MM Big Band wielokrotnie koncertowa� w r�nych miastach w Polsce i poza granicami kraju: na Europejskich Festiwalach Kulturalnych w Saint Egreve (Francja), w Czeskim Krnov oraz na Festiwalu Kulturalnym Pa�stw Nadba�tyckich w Litewskim Telsiai. Nasz repertuar oparty jest na przebojach ery swingu, standardach muzyki jazzowej, muzyki soul, pop, latin oraz polskiej muzyki rozrywkowej. Z zespo�em na sta�e wsp�pracuj� wokali�ci. Je�eli chcecie Pa�stwo u�wietni� swoj� uroczysto��, my zrobimy to profesjonalnie. arkadiusz mizdalski bandleader tel. + 48 604 503 039 e-mail: mmbigband@o2.pl